Förbrukningsprodukter som du använder varje dag i din klinik och salong, är en stor kostnad under året.
Vi strävar efter att högsta kvalitet och vi arbetar ständigt med våra leverantörer för att hålla nere priserna.
Våra förbrukningsvaror sorteras in i kategorier som du ser i menyn till vänster.